Usługi budowlane

W związku z działalnością techniczną świadczymy usługi w zakresie kompleksowej obsługi inwestycji związanych z branżą instalacji i sieci sanitarnych w zakresie :

 • Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
 • Kierownika Budowy
 • Kierownika Robót
 • Projektowania instalacji, sieci i przyłączy sanitarnych
 • Przeglądów okresowych
 • Dokumentacji Powykonawczych
 • Kosztorysowania

Szeroko pojęte doradztwo techniczne na każdym etapie inwestycji
(zgodnie z ROZ 2. Art. 12 Prawa Budowlanego)

Wykonujemy :

 • Sieci wodociągowe
 • Sieci kanalizacyjne
 • Sieci kanalizacji deszczowej wraz z systemami retencjonowania wód opadowych
 • Urządzenia drenarskie i melioracyjne
 • Sieci gazowe
 • Niwelacje terenu oraz przygotowania pod budowę
 • Zagospodarowanie zieleni
 • Roboty budowalne i wykończeniowe

Biały kask koło laptopa